Polityka prywatności tandembaits.com

 

§ 1 Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca, Administrator – Paweł Wyszkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "TANDEM BAITS" WYSZKOWSKI PAWEŁ, Piotrowice 45, 55-311 Kostomłoty, NIP: 9131200715, adres e-mail: [email protected], tel +48 71 397 03 90.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.tandembaits.com, www.winnerfshing.com
 3. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.

 

§ 2 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu:
  1. umożliwienia Użytkownikowi wejścia na stronę Sklepu i przeglądania jego zawartości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. skorzystania przez Użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. obsługi formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  6. przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Banku Śląskiego S.A. (dalej także jako „Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sprzedawcy usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sprzedawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sprzedawcę, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w § 2 ust. 3, dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.,
  2. Twisto Polska sp. z o.o.,
  3. firma hostingowa,
  4. firma zajmująca się prezentacją reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika,
  5. firma zajmująca się optymalizacją funkcjonowania Sklepu,
  6. firma kurierska,
  7. operator pocztowy,
  8. firma obsługująca płatności elektroniczne,
  9. kancelaria prawna.
 5. Sprzedawca może ponadto udostępniać zebrane od Użytkownika dane osobowe podmiotom wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w § 2 ust. 3, w szczególności do czasu posiadania przez Sprzedawcę udzielonej przez Użytkownika zgody, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, aby Sprzedawca przetwarzał dane Użytkownika, Użytkownik może zażądać, aby Sprzedawca je usunął), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Użytkownik może zażądać, aby Sprzedawca ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem Użytkownika Sprzedawca ma nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem). W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: [email protected], numer telefonu:+48 71 397 03 90 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą, podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 9. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika płatności na rzecz Sprzedawcy przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sprzedawcy.
 11. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sprzedawcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Bankiem.
 12. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sprzedawcę, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sprzedawcę i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

§ 3 Pliki cookies

 

Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Użytkowników) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

© 2020 Tandem Baits